aboutus
مشخصات QC

روش QC -

1، بررسی کیفیت Incomming

2، کنترل رنگ چاپ

3، کنترل کیفیت و چک کردن پایان

4، کنترل کیفیت و بررسی بسته بندی

5، بازرسی محصول پایان یافته

روش QA -

1، تهیه و اجرای روش تضمین کیفیت

2، در آزمایش خانه

3، تست حزب 3

4، جمع آوری پرونده کیفیت چک

گواهینامه ها
اطلاعات تماس